SMHI

tafportalen.smhi.se

Denna sida har flyttats!


taf-portalen.smhi.se har flyttats till https://tafplanner.smhi.se/app.php.
Från och med 2018-01-23 ska den nya adressen användas för att nå verktyget. Denna sida kommer finnas kvar till och med 2018-03-26. Därefter kommer denna adress INTE vara nåbar.
Var vänlig och uppdatera era bokmärken med den nya adressen!.

Vid frågor kontakta:
SMHI

This page has been moved!


taf-portalen.smhi.se has been moved to https://tafplanner.smhi.se/app.php .
From 2018-01-23, the new address will be used to reach the tool. This page will remain through 2018-03-26. Then this address will NOT be accessible.
Please update your bookmarks with the new address!

If you have any questions, please contact:
SMHI